กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044558830  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.236.218.88
 
 
 
สมาชิกสภาอบต.
________________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
นายสมสุข ต้นตาล
นายสมสุข ต้นตาล
ประธานสภาฯ
นางลำจวน ระย้างาม
นางลำจวน ระย้างาม
รองประธานสภาฯ
นายปรีชา สมสีสัย
นายปรีชา สมสีสัย
เลขานุการสภาฯ
นางศรวณี มีศิลป์
นางศรวณี มีศิลป์
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมุน แก้วเหลี่ยม
นายสมุน แก้วเหลี่ยม
ส.อบต.หมู่ 1
นางจันทรา มนูสารพงศ์
นางจันทรา มนูสารพงศ์
ส.อบต.หมู่ 2
นางบันลือ ยอดดำ
นางบันลือ ยอดดำ
ส.อบต.หมู่ 3
นางสาวนวนจันทร์ สันทัด
นางสาวนวนจันทร์ สันทัด
ส.อบต.หมู่ 3
นายมานพ จันทร์ฝอย
นายมานพ จันทร์ฝอย
ส.อบต.หมู่ 5
นายประกอบ งามแฉล้ม
นายประกอบ งามแฉล้ม
ส.อบต.หมู่ 5
นางสุเพียง ดียิ่ง
นางสุเพียง ดียิ่ง
ส.อบต.หมู่ 7
นายชาญชัย หมายสุข
นายชาญชัย หมายสุข
ส.อบต.หมู่ 7
นางระเบียบ แสงนนท์
นางระเบียบ แสงนนท์
ส.อบต.หมู่ 8
นายเบือน สุกแก้ว
นายเบือน สุกแก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นายสุภาพ อินทร์สุข
นายสุภาพ อินทร์สุข
ส.อบต.หมู่ 9
นางอัจฉรา ท่อนทอง
นางอัจฉรา ท่อนทอง
ส.อบต.หมู่ 9
นายพินิจศักดิ์ เขียววิลัย
นายพินิจศักดิ์ เขียววิลัย
ส.อบต.หมู่ 10
นายสมเกียรติ พวงเพชร
นายสมเกียรติ พวงเพชร
ส.อบต.หมู่ 10
นายชานนท์ จับใจเหมาะ
นายชานนท์ จับใจเหมาะ
ส.อบต.หมู่ 11
นางดวงจันทร์ งามทรัพย์
นางดวงจันทร์ งามทรัพย์
ส.อบต.หมู่ 12
นายพัด สมบัติวงศ์
นายพัด สมบัติวงศ์
ส.อบต.หมู่ 12
นางพิกุล เตโพธิ์
นางพิกุล เตโพธิ์
ส.อบต.หมู่ 13
นางกนกพร ศรีมาลา
นางกนกพร ศรีมาลา
ส.อบต.หมู่ 13
นางดวงทิพย์ ขอชนะ
นางดวงทิพย์ ขอชนะ
ส.อบต.หมู่ 14
นายยรรยง เชื้ออินทร์
นายยรรยง เชื้ออินทร์
ส.อบต.หมู่ 14
นายไพโรจน์ เชื่อดี
นายไพโรจน์ เชื่อดี
ส.อบต.หมู่ 15
นางพัสณี กำจัดภัย
นางพัสณี กำจัดภัย
ส.อบต.หมู่ 15
นางสำลี นพเก้า
นางสำลี นพเก้า
ส.อบต.หมู่ 16
 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร 0-4455-8830 , โทรสาร 0-4455-8831 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615