กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044558830  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.236.218.88
 
 
 
สภาพทางสังคม
________________________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

ข้อมูลด้านสังคม

ข้อมูลศาสนสถาน

ประชาชนในตำบลสลักได จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 4 แห่ง คือ

1.วัดบ้านสลักได ตั้งอยู่ที่ บ้านสลักได หมู่ที่ 1

2.วัดคฤห์ ตั้งอยู่ที่ บ้านตระแบก หมู่ที่ 4

3.วัดชัยประโคม ตั้งอยู่ที่ บ้านเสม็ดน้อย หมู่ที่ 6

4.วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี ตั้งอยู่ที่ บ้านตะบัล หมู่ที่ 7

ข้อมูลสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 แห่ง

โรงเรียนระดับประถม รัฐบาล 5 แห่ง

1. โรงเรียนบ้านสลักได ตั้งอยู่ที่ บ้านสลักได หมู่ที่ 1

2. โรงเรียนบ้านกันแสง ตั้งอยู่ที่ บ้านกันแสง หมู่ที่ 2

3. โรงเรียนบ้านตระแบก ตั้งอยู่ที่ บ้านตระแบก หมู่ที่ 4

4. โรงเรียนบ้านเสม็ด (ประชารัฐนุเคราะห์) ตั้งอยู่ที่ บ้านเสม็ดน้อย หมู่ที่ 6

5. โรงเรียนบ้านตะบัล ตั้งอยู่ที่ บ้านตะบัล หมู่ที่ 7

โรงเรียนระดับมัธยม รัฐบาล 1 แห่ง

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ตั้งอยู่ที่ บ้านบุตาดี หมู่ที่ 12

3 ข้อมูลกีฬา นันทนาการและพักผ่อน

ลานกีฬา 4 แห่ง อยู่ในความดูแลของ อบจ.,อบต.และร.ร.บ้านตะบัล

สนามกีฬา 18 แห่ง อยู่ในความดูแลของ ร.ร.และอบต.

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดชัยประโคม ตั้งอยู่ที่ บ้านเสม็ดน้อย หมู่ที่ 6 จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 50 คน จำนวนผู้ดูแลเด็กทั้งหมด 4 คน

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านตระแบก ตั้งอยู่ที่ บ้านตระแบก หมู่ที่ 4 จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 48 คน จำนวนผู้ดูแลเด็กทั้งหมด 4 คน

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านสลักได ตั้งอยู่ที่ บ้านสลักได หมู่ที่ 1

จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 40 คน จำนวนผู้ดูแลเด็กทั้งหมด 3 คน

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านตะบัล ตั้งอยู่ที่ บ้านตะบัล หมู่ที่ 7

จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก 32 คน จำนวนผู้ดูแลเด็กทั้งหมด 3 คน

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลักได 1 แห่ง

โรคที่เกิดขึ้นเป็นประจำในท้องถิ่น

1) อุจจาระร่วง

2) โรคตาแดง

3) ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ

4) สุกใส

5) อาหารเป็นพิษ

 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร 0-4455-8830 , โทรสาร 0-4455-8831 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615