กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044558830  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.236.218.88
 
 
 
 
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
 
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับ
กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับ
งานสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว
งานสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว
 
 
[ 22-10-2564] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได(ส ...   ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ส.ถ.4/4) ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ผ.ถ.4/4) ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ผ.ถ.4/5) 
[ 14-10-2564] ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเส ...  
[ 06-10-2564] ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบ ...   เอกสารแนบ 
[ 07-08-2564] ประกาศวิธีการจัดการขยะมูลฝอย  
[ 29-06-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา ...   ประกาศ เอกสารแนบท้ายประกาศ 
[ 08-10-2564] ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มใบรับใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบร ...   แบบฟอร์ม 
[ 10-08-2564] วิธีทำจุลินทรีย์วิเคราะห์แสง   เอกสารแนบ 
[ 10-08-2564] รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก  
[ 10-08-2564] พบเห็นการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดที่รุกล้ำที่สาธารณะ  
[ 09-08-2564] รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   ePlaneNACC63 ePlaneNACC64 
   
   
[ 23-04-2563] ม.12(บุตาดี-ทนง)   doc120200423203540.12บุตาดี doc220200423203540.4 ม doc320200423203540.5 ม doc420200423203540.6 ม 
[ 23-04-2563] ม.7(นายภูมิ-ทอปสตาร์)   doc120200423203449.7 ตะบัล doc220200423203449.4 ม doc320200423203449.5 ม doc420200423203449.6 ม 
[ 23-04-2563] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ม.7 ม.12   doc120200423203153.pdf doc220200423203153.pdf doc320200423203153.pdf doc420200423203153.pdf 
[ 04-03-2563] เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง   doc120200304004038.pdf doc220200304004038.pdf 
[ 27-02-2563] ประกาศราคากลาง   ราคากลางม.6 ศพด. ราคากลาง ม.6 ราคากลาง 14ระไซร์ ราคากลาง หมู่ 14 
[ 18-12-2563] ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ประกาศ เอกสารแนบ 
[ 04-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก ม.8 ม.7 ม.12 ...   ประกาศ 
[ 10-03-2563] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.9(คุ้มกลาง-โคกสวาย) ม.9(ซ.วันเพ็ญ) ม.15(ซ.ขนมปั ...   doc120200310205205.pdf 
[ 09-03-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   doc120200309214116.pdf 
[ 05-01-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ม.9(ซ.รอบหนองน้ำ-นางฮวย สุขนึก) ม.9(ซ.รอบหนองน้ำ-นางฮวย สุขนึก) 
   
   
  [ 28-10-2564 ]การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
  [ 28-10-2564 ]การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 28-10-2564 ]การถอดบทเรียนการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอนาคต
  [ 28-10-2564 ]โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  [ 28-10-2564 ]รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงินประจำปี 2564[[เอกสารแนบ1]][[เอกสารแนบ2]]
 [ 28-10-2564 ]สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
 [ 28-10-2564 ]กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 [ 28-10-2564 ]แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564
 [ 28-10-2564 ]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564
 [ 28-10-2564 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
 
บทบาทอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560
แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนป้องกันการทุจริต
โครงการ รายการข้อบัญญัติ
แนวปฏิบัติการการร้องเรียนทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
แผนการจัดการองค์ความรู้
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2562
รายงานฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2563
สถิติการให้บริการ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำปี 2560
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำปี 2561
   
 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร 0-4455-8830 , โทรสาร 0-4455-8831 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615