กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044558830  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.212.120.195
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
________________________________________________________________________________________________________
ข้อมูลพื้นฐาน
 

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

          การคมนาคม / การจราจร

ถนน

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท จำนวน 1 สาย

สภาพถนน ลาดยาง จำนวน 1 สาย ระยะทาง 5 ก.ม. ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 สาย

สภาพถนน ลาดยาง จำนวน 2 สาย ระยะทาง 2.600 ก.ม.

ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสลักได จำนวน 147 สาย

สภาพถนน

ลาดยาง จำนวน 3 สาย ระยะทาง 7.762 ก.ม.

คอนกรีต จำนวน 128 สาย ระยะทาง 35.51 ก.ม.

หินคลุก จำนวน 16 สาย ระยะทาง 32 ก.ม.

แหล่งน้ำ

ลำห้วย 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น 55 แห่ง

หนองน้ำ 16 แห่ง บ่อน้ำบาดาลเอกชน 620 แห่ง

ฝาย 2 แห่ง บ่อน้ำบาดาลสาธารณะ 11 แห่ง

สระน้ำเอกชน 607 แห่ง

การโทรคมนาคม / การสื่อสาร

จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล 378 หมายเลข

จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ 22 หมายเลข

จำนวนโทรศัพท์ของท้องถิ่น 3 หมายเลข

จำนวนหอกระจายข่าวทั้งหมดในพื้นที่ 16 แห่ง

 ประปา

ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 2,971 หลังคาเรือน

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ประปาของส่วนท้องถิ่น (อบต.) 1 แห่ง (ม.1)

ประปาภูมิภาค 4 แห่ง (ม.1,7,11,16)

ประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง (ม.2,3,4,7,8,9,10,

13,14)

แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดิน

ไฟฟ้า

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 3,909 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 61 ครัวเรือน

 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร 0-4455-8830 , โทรสาร 0-4455-8831 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615