ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ปร 4 หมู่ 14 หมู่ 15  ปร 4 หมู่ 14 ปร4 หมู่ 15   05-04-2566  67  4
2   ปร 4 หมู่ 16 หมอทองสุข  ปร 4 หมอทองสุข   04-04-2566  70  1
3   ประกาศประกวดราคาหมู่ 16 หมอทองสุข  หมู่ 16 หมอทองสุข   04-04-2566  67  2
4   ประกาศประกวดราคาจ้าง  ประกาศประกวดราคาหมู่ 14 ประกาศประกวดราคา หมู่ 15   03-04-2566  68  3
5   ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 15  ถนนหมู่ 15   29-03-2566  78  4
6   ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 16 หมอทองสุข  ถนนหมู่ 16   29-03-2566  73  1
7   แบบ หมู่ 10  แบบ หมู่ 10   27-03-2566  74  3
8   ประกาศประกวดราคาจ้าง  ประกาศประกวดราคาจ้าง ม3 ประกาศประกวดราคาจ้าง ม16 ประกาศประกวดราคาจ้างงานถนน ม10 ประกาศประกวดราคาจ้างงานท่อ ม10   23-03-2566  81  2
9   ประกาศประกวดราคาจ้างม 5  ประกาศ ม 5   09-03-2566  405  5
10   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ม 5  ประกาศ ม 5   09-03-2566  107  2
11   ประกาศจัดจ้าง ม2 ม 6  ม2 ม 6   23-02-2566  109  4
12   ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนน ม 1 ม 1  หมู่ 1 คอกม้า ม 1 โคกเขวา   15-02-2566  125  6
13   ประกาศประกวดราคาจ้างม 7  งานท่อ ม 7 ถนน ม 7   13-02-2566  124  2
14   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 2 -14  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 2-14   25-01-2566  170  3
15   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 8  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 8    25-01-2566  231  6
16   ประกาศแก้ไขราคากลาง หมู่ 5 (โคกทนง -อบต)  ประกาศเพิ่มเติม   30-11-2565  254  9
17   ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่11 หมู่ 5 หมู่ 15  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 3  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 4  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่11  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 5  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 15   30-11-2565  266  23
18   ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 4 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 4  ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 4  ประกาศประกวดราคาจ้างหินคลุก หมู่ 4  ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 12 ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 13    29-11-2565  255  9
19   ประกาศราคากลาง หมู่ 4 12 13 15  หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 15   28-11-2565  260  6
20   ประกาศราคากลาง หมู่ 3 4 5 7 11 12   หมู่ 3 หมู่ 4 สามแยก หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 11 หมู่ 12   28-11-2565  257  8
21   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม6  doc120220808074820.pdf   08-08-2565  351  2
22   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม1  doc120220808074750.pdf   08-08-2565  349  3
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 6 (e-bidding) ปี 2564  doc120220428062532.6_page-0001   07-04-2565  415  0
24   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 13 (e-bidding) ปี 2564  doc120220427080232.13_page-0001   07-04-2565  400  1
25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 9 (e-bidding) ปี 2564  doc120220428070820.9_page-0001   07-04-2565  394  0
26   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 16 (e-bidding) ปี2564  doc120220428074720.16_page-0001 (1)   07-04-2565  391  0
27   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 10 (e-bidding) ปี2564  doc120220427083222.10_page-0001   07-04-2565  391  0
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมู่ที่ 11 (e-bidding) ปี 2564  doc120220427083332.11_page-0001   07-04-2565  391  0
29   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564  doc120220427032125.pdf doc220220428064257.2_page-0001 (1)   07-04-2565  404  0
30   ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกกระชายหมู่ที่ 13 -บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220427084151.13_page-0001 doc220220427084151.13 doc320220427084151.13   15-02-2565  458  0
31   ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกันแสงหมู่ที่ 2-บ้านบุตาดี หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220427084926.2_page-0001 doc220220427084926.2 (2)_page-0001 doc320220427084926.2   15-02-2565  395  1
32   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220428063754.jpg doc220220215033135.pdf doc320220428063112.2_page-0001 doc420220428063112.2_page-0001 doc520220428063112.2 (2)_page-0001 doc620220428063112.2   15-02-2565  400  6
33   ม.12(บุตาดี-ทนง)  doc120200423203540.12บุตาดี doc220200423203540.4 ม doc320200423203540.5 ม doc420200423203540.6 ม   23-04-2563  664  62
34   ม.7(นายภูมิ-ทอปสตาร์)  doc120200423203449.7 ตะบัล doc220200423203449.4 ม doc320200423203449.5 ม doc420200423203449.6 ม   23-04-2563  651  25
35   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ม.7 ม.12  doc120200423203153.pdf doc220200423203153.pdf doc320200423203153.pdf doc420200423203153.pdf   23-04-2563  710  42
36   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง  doc120200304004038.pdf doc220200304004038.pdf   04-03-2563  668  19
37   ประกาศราคากลาง  ราคากลางม.6 ศพด. ราคากลาง ม.6 ราคากลาง 14ระไซร์ ราคากลาง หมู่ 14   27-02-2563  664  24
38   ประกาศราคากลาง  ราคากลางม.6 ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง   27-02-2563  609  25
39   ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง  doc120200226235112.6(ซ doc220200226235112.6(ทางเข้า ศพด doc320200226235112.14(ซ doc420200226235112.14(นางเฉลียว นางคำผิว) doc520200226234821.pdf   26-02-2563  586  30
40   ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง  ม.6(ซ.นางทอย นางวิชชุดา) ม.14 (นางเฉลียว นางคำผิว) ม.6(ทางเข้า ศพด.วัดชัยประโคม) ม.14(ซ.ระไซร์ เล้าข้าว)   26-02-2563  578  21
41   ใบเสนอราคา  ใบเสนอราคา   18-12-2562  600  13
42   ประกาศราคากลาง  ประกาศราคากลางม.9   18-12-2562  580  8
43   ประกาศราคากลาง  ประกาศราคากลางม.3 ประกาศราคากลางม.5 นายประจักร ประกาศราคากลางม.5 นายเหลือม ประกาศราคากลางม.7นายภูมิ ประกาศราคากลางม.7 ประกาศราคากลางม.8   18-12-2562  607  41
44   ประกาศราคากลาง  ประกาศราคากลางม.9   18-12-2562  616  10
45   ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก  ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.3   18-12-2562  600  8
46   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก  ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประปืด ม.5 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประปืด ม.5 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.9 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.8 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.7 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.9   17-12-2562  589  29
47   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  doc120191217015541.pdf   17-12-2562  572  4
48   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  doc120191217011438.pdf   17-12-2562  576  4
49   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  doc120191217011414.pdf doc220191217011414.pdf doc320191217011414.pdf doc420191217011414.pdf doc520191217011414.pdf doc620191217011414.pdf   17-12-2562  569  27
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120191216200259.4รอบ อบต   16-12-2562  559  4
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120191216200242.4ข้างวัด-ลาดยางใหม่   16-12-2562  572  4
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120191216200220.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่)   16-12-2562  563  4
53   หมู่4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่)  doc120191210200811.xps   10-12-2562  570  6
54   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง  doc120191209001005.pdf   09-12-2562  527  11
55   ราคากลางจ่ายขาด  doc120191206023535.pdf   06-12-2562  599  7
56   ราคากลาง  doc120191206022446.1 โคกเขวา doc220191206022446.1 เทพวิรุฬ doc320191206022446.3 ซ doc420191206022446.3 ทนง - สุรินทร์พิท doc520191206022446.3 แยกทนง doc620191206022446.4 ข้างวัด   06-12-2562  610  38
57   ราคากลาง ม.4,5,7,8,9  doc120191206021622.4 ข้างวัด doc220191206021622.4 รอบ อบต doc320191206021622.7 นายภูมิ doc420191206021622.8 doc520191206021622.9 doc620191206021622.pdf   06-12-2562  617  25
58   ราคากลาง ม.1-ม.16  ราคากลางม.1 โคกขาว ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง   06-12-2562  595  25
59   ราคากลาง  doc120191206020104.1 โคกเขวา doc220191206020104.1 เทพวิรุฬ doc320191206020104.3 ซ doc420191206020104.3 ทนง - สุรินทร์พิท doc520191206020104.3 แยกทนง doc620191206020104.4 ข้างวัด   06-12-2562  550  25
60   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่) ม.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่)2 ม.4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่) ม.4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่)2 ม.4(รอบ อบต.) ม.4(รอบ อบต.)2   03-12-2562  615  27
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 


 
 
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
[25-05-2023]
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
[23-05-2023]
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
[22-05-2023]
 
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
[01-05-2023]
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
[24-04-2023]
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
[24-04-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.