กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044558830  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.212.120.195
 
 
 
สำนักงานปลัด
________________________________________________________________________________________________________
สำนักงานปลัด
 
นางสุภาลัย แถบทอง
นางสุภาลัย แถบทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุรินทร์ อยู่ดีรัมย์
นายสุรินทร์ อยู่ดีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สิบเอกภิญโญ ปรางค์ชัยกุล
สิบเอกภิญโญ ปรางค์ชัยกุล
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
ว่าง
นักวิชาการเกษตร
ว่าง
ว่าง
นิติกร
พ.จ.อ.อภิวัฒน์ โกรธกล้า
พ.จ.อ.อภิวัฒน์ โกรธกล้า
เจ้าพนักงานป้องกัน
นายวิทยา ก่อแก้ว
นายวิทยา ก่อแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนันทนะ บุญสอน
นางนันทนะ บุญสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธีรพงษ์ ไชยา
นายธีรพงษ์ ไชยา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิราภรณ์ กองน้อย
นางสาวจิราภรณ์ กองน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปรียาภัสสร์ ปรุงเกียรติ
นางปรียาภัสสร์ ปรุงเกียรติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายวิสัน ครอบแก้ว
นายวิสัน ครอบแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางเนียม ธราจารวัฒน์
นางเนียม ธราจารวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสถาพร ใจใหญ่
นางสาวสถาพร ใจใหญ่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายยังตัง เกิดเหมาะ
นายยังตัง เกิดเหมาะ
พนักงานจ้างเหมาฯ
นางดาวรี ส่งเสียงหล้า
นางดาวรี ส่งเสียงหล้า
พนักงานจ้างเหมาฯ
 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร 0-4455-8830 , โทรสาร 0-4455-8831 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615