กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044558830  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.236.218.88
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
________________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563  แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานเกษตร แผนงานพาณิชย์ แผนงบกลาง   18-06-2563  98  64
2   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563  รายงานรายละเอียดรายจ่าย แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์   18-06-2563  59  37
3   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563  คำแถลง คำแถลงรายรับ คำแถลงรายจ่าย บันทึกหลักการและเหตุผล ประกาศใช้ รายงานรายละเอียดรายรับ   18-06-2563  62  32
4   ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562  ปก ข้อมูล คำแถลงรายรับ คำแถลงรายจ่าย ประกาศใช้ ประมาณการายจ่ายปี2562   06-11-2561  116  163
5   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   06-11-2560  115  45
6   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (ต่อ)  บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล รายงานประมาณการรายรับ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ รายงานประมาณการรายจ่าย   06-11-2560  101  81
7   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561  ข้อมูลเบื้องต้นของอปท คำแถลง คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย บันทึกหลักการและเหตุผล   06-11-2560  100  71
8   ข้อบัญญัติงบประมาณ1  doc120160621090612.txt   21-06-2559  150  151
 หน้า 1 | 
 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร 0-4455-8830 , โทรสาร 0-4455-8831 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615