ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สลักได
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะ หมู่ 14 หมู่ 16  หมู่ 14 หมู่ 16   25-07-2566  65  0
2   ประกาศผู้ชนะ  หมู่ 10   02-05-2566  177  3
3   ประกาศผู้ชนะ  หมู่ 16   02-05-2566  183  1
4   ประกาศผู้ชนะ  หมู่ 10   02-05-2566  179  1
5   ประกาศผู้ชนะ  หมู่ 3   02-05-2566  185  0
6   ประกาศผู้ชนะ  หมู่ 15   02-05-2566  181  0
7   ประกาศผู้ชนะ  หมู่ 14   02-05-2566  181  1
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 1  ม1 ม1   09-03-2566  242  6
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม 7  ม7   09-03-2566  236  2
10   ประกาศผู้ชนะ ม7  ม 7   23-02-2566  277  1
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่า  ม 8  ม2ถึง 12   08-02-2566  250  2
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 5 12 (e-bidding) ปี 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 5 (e-bidding) ปี 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 12 (e-bidding) ปี 2565   16-12-2565  341  3
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 1 5 13 11 4 3 (e-bidding) ปี 2565  ประกาศผู้ชนะ หมู่ 15 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 13 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 11 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 4 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 4 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 3   16-12-2565  342  8
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่14  doc120220920090559.pdf   20-09-2565  473  1
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 1  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 1   23-08-2565  493  1
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 6  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 6   23-08-2565  494  0
17   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564  doc120220410055943.pdf   10-04-2565  527  0
18   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเสิงหาคม 2564  doc120220410055909.pdf doc220220410055909.2   10-04-2565  547  0
19   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือกรกฎาคม2564  doc120220428051507.64_pages-to-jpg-0001   10-04-2565  544  0
20   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน2564  doc120220428050922.1_page-0001   10-04-2565  566  0
21   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมิถุนายน2564  doc120220428050835.64_page-0001   10-04-2565  511  0
22   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม564  doc120220428050810.64_page-0001   10-04-2565  526  0
23   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564  doc120220410055234.1 doc220220410055234.pdf   10-04-2565  534  0
24   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564  doc120220428050749.64 doc220220428050749.2_page-0001 (1)   10-04-2565  463  0
25   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564  doc120220428050710.64 doc220220428050710.64   10-04-2565  475  0
26   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563  doc120220428050518._page-0001 doc220220428050518.63_page-0001   10-04-2565  485  0
27   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563  doc120220410054841.pdf   10-04-2565  457  0
28   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563  doc120220410054744.pdf   10-04-2565  457  0
29   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565  doc120220407083023.ค doc220220407083023.ค doc320220407083023.2   07-04-2565  449  0
30   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120220407082933.65 doc220220407082933.2   07-04-2565  475  0
31   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565  doc120220407082623. doc220220407082623.ค   07-04-2565  442  0
32   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564  doc120220407082528. doc220220407082528.1   07-04-2565  481  0
33   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564  doc120220407082452. doc220220407082452.ย   07-04-2565  477  0
34   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564  doc120220426093227.1 doc220220407082338.1   07-04-2565  451  0
35   ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบ2565  doc120220407081735.1 doc220220407081735.2 - Copy   07-04-2565  430  0
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 13 -บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14) โดยวิธีคัดเลือก  doc120220215032935.13   15-02-2565  489  2
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกันแสง หมู่ที่ 2-บ้านบุตาดี หมู่ที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก  doc120220215032440.2   15-02-2565  495  0
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 (บ้านทนง-บุตาดี))  doc120220215032036.3   15-02-2565  515  0
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 16 (ซ.นายฉลอม)  doc120220215031921.ม   15-02-2565  505  0
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 11 (สำโรง-หินคลุก ม.12))  doc120220215031614.11   15-02-2565  495  0
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 10 (ซ.นายประทีป ศิริทวี)  doc120220215031343.10   15-02-2565  483  0
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 9 (เสม็ดใหญ่-เสม็ดน้อย)  doc120220215031211.9   15-02-2565  499  0
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5 (ซ.นายเหลี่ยม-ตระแบก))  doc120220215031047.5   15-02-2565  517  0
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 (ท้ายคุ้มกันแสง-บุตาดี)  doc120220215030843.2   15-02-2565  520  0
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 (นางวิไล ปัญญางาม-สามแยกบ้านนายเชวงศักดิ์ หงษ์สูง)  doc120220215030717.13   15-02-2565  495  0
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (นายเหลื่อม-ตระแบก)  doc120220215030505.5   15-02-2565  500  0
47   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2564  doc120220131035226.pdf   31-01-2565  497  0
48   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศ เอกสารแนบ   18-12-2563  538  20
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก ม.8 ม.7 ม.12 ม.15 ม.9 ม.12 ม.14 ม.6  ประกาศ   04-06-2563  712  13
50   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.9(คุ้มกลาง-โคกสวาย) ม.9(ซ.วันเพ็ญ) ม.15(ซ.ขนมปัง) ม.12(บุตาดี-สำโรง)  doc120200310205205.pdf   10-03-2563  756  10
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120200309214116.pdf   09-03-2563  763  9
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ม.9(ซ.รอบหนองน้ำ-นางฮวย สุขนึก) ม.9(ซ.รอบหนองน้ำ-นางฮวย สุขนึก)   05-01-2563  688  14
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ม.7(ซ.นายบุญลาย-หนองไทร) ม.7(ซ.นายบุญลาย-หนองไทร) ม.7(ซ.นายภูมิ) ม.7(ซ.นายภูมิ) ม.8(ซ.ผช.ชม-คุ้มหนองไทร) ม.8(ซ.ผช.ชม-คุ้มหนองไทร)   05-01-2563  670  32
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ม.5(ซ.นายเหลื่อม-บ้านตระแบก) ม.5(ซ.นายเหลื่อม-บ้านตระแบก) ม.3(ซ.โรงฆ่าสัตว์) ม.3(ซ.โรงฆ่าสัตว์) ม.5(นายประจักร-โคกเพชร) ม.5(นายประจักร-โคกเพชร)   05-01-2563  628  36
55   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. ม.3 ม.4  doc120191216200027.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่) doc220191216200027.4ข้างวัด-ลาดยางใหม่ doc320191216200027.4รอบ อบต   16-12-2562  628  18
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120191205194004.1(ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี)   05-12-2562  650  11
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ม.1(ซ.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี) ม.3(ทนง-สุรินทร์พิท) ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬ)   05-12-2562  720  18
58   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์) doc220191125001708.1(โคกเขวา-เทพวิฬน์ 2 doc320191125001708.3(ทนง-สุรินทร์พิท) doc420191125001708.3(ทนง-สุรินทร์พิท)2 doc520191125001249.pdf doc620191125001249.pdf   25-11-2562  796  33
59   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีต  doc120191125001634.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี doc220191125001634.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี2 doc320191125001634.1(ซ doc420191125001634.1(ซ ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์) doc620191125001634.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์)2   25-11-2562  781  26
60   แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง  แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2562 แบบรายงานแผนการปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบ2562   08-10-2562  778  19
 หน้า 1 | 2 | 
 
 


 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
[26-09-2023]
ถนนสายวัฒนธรรม ประจำตำบลสลักไดครั้งที่ ๔ ณ บริเวณสระน้ำบ้านเสม็ดน้อย หมู่ที่๖ ตำบลสลักได
ถนนสายวัฒนธรรม ประจำตำบลสลักไดครั้งที่ ๔ ณ บริเวณสระน้ำบ้านเสม็ดน้อย หมู่ที่๖ ตำบลสลักได
[25-09-2023]
โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
[21-09-2023]
 
โครงการ
โครงการ"พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
[19-09-2023]
ออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกวันที่ 11 กันยายน 2566 บ้านจะแกโกน หมู่ที่16 บ้านทนง หมู่ที่3 และโรงเรียนบ้านตระแบก
ออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกวันที่ 11 กันยายน 2566 บ้านจะแกโกน หมู่ที่16 บ้านทนง หมู่ที่3 และโรงเรียนบ้านตระแบก
[12-09-2023]
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ (การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคแม่พันธ์ุพื้นฐานเพื่อผลิดลูกโควากิว F1) ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ (การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคแม่พันธ์ุพื้นฐานเพื่อผลิดลูกโควากิว F1) ประจำปีงบประมาณ 2566
[12-09-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.