ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ผลประ�าศ�ารจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 1  ม1 ม1   09-03-2566  34  5
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม 7  ม7   09-03-2566  27  1
3   ประกาศผู้ชนะ ม7  ม 7   23-02-2566  80  1
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่า  ม 8  ม2ถึง 12   08-02-2566  76  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 5 12 (e-bidding) ปี 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 5 (e-bidding) ปี 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 12 (e-bidding) ปี 2565   16-12-2565  167  0
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 1 5 13 11 4 3 (e-bidding) ปี 2565  ประกาศผู้ชนะ หมู่ 15 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 13 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 11 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 4 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 4 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 3   16-12-2565  169  6
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่14  doc120220920090559.pdf   20-09-2565  300  1
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 1  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 1   23-08-2565  316  1
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 6  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 6   23-08-2565  306  0
10   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564  doc120220410055943.pdf   10-04-2565  353  0
11   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเสิงหาคม 2564  doc120220410055909.pdf doc220220410055909.2   10-04-2565  363  0
12   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือกรกฎาคม2564  doc120220428051507.64_pages-to-jpg-0001   10-04-2565  363  0
13   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน2564  doc120220428050922.1_page-0001   10-04-2565  379  0
14   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมิถุนายน2564  doc120220428050835.64_page-0001   10-04-2565  329  0
15   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม564  doc120220428050810.64_page-0001   10-04-2565  341  0
16   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564  doc120220410055234.1 doc220220410055234.pdf   10-04-2565  356  0
17   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564  doc120220428050749.64 doc220220428050749.2_page-0001 (1)   10-04-2565  288  0
18   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564  doc120220428050710.64 doc220220428050710.64   10-04-2565  284  0
19   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563  doc120220428050518._page-0001 doc220220428050518.63_page-0001   10-04-2565  300  0
20   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563  doc120220410054841.pdf   10-04-2565  284  0
21   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563  doc120220410054744.pdf   10-04-2565  274  0
22   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565  doc120220407083023.ค doc220220407083023.ค doc320220407083023.2   07-04-2565  265  0
23   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120220407082933.65 doc220220407082933.2   07-04-2565  299  0
24   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565  doc120220407082623. doc220220407082623.ค   07-04-2565  267  0
25   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564  doc120220407082528. doc220220407082528.1   07-04-2565  301  0
26   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564  doc120220407082452. doc220220407082452.ย   07-04-2565  290  0
27   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564  doc120220426093227.1 doc220220407082338.1   07-04-2565  266  0
28   ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบ2565  doc120220407081735.1 doc220220407081735.2 - Copy   07-04-2565  256  0
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 13 -บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14) โดยวิธีคัดเลือก  doc120220215032935.13   15-02-2565  311  2
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกันแสง หมู่ที่ 2-บ้านบุตาดี หมู่ที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก  doc120220215032440.2   15-02-2565  315  0
31   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 (บ้านทนง-บุตาดี))  doc120220215032036.3   15-02-2565  328  0
32   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 16 (ซ.นายฉลอม)  doc120220215031921.ม   15-02-2565  318  0
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 11 (สำโรง-หินคลุก ม.12))  doc120220215031614.11   15-02-2565  310  0
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 10 (ซ.นายประทีป ศิริทวี)  doc120220215031343.10   15-02-2565  300  0
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 9 (เสม็ดใหญ่-เสม็ดน้อย)  doc120220215031211.9   15-02-2565  311  0
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5 (ซ.นายเหลี่ยม-ตระแบก))  doc120220215031047.5   15-02-2565  335  0
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 (ท้ายคุ้มกันแสง-บุตาดี)  doc120220215030843.2   15-02-2565  332  0
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 (นางวิไล ปัญญางาม-สามแยกบ้านนายเชวงศักดิ์ หงษ์สูง)  doc120220215030717.13   15-02-2565  317  0
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (นายเหลื่อม-ตระแบก)  doc120220215030505.5   15-02-2565  320  0
40   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2564  doc120220131035226.pdf   31-01-2565  314  0
41   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศ เอกสารแนบ   18-12-2563  353  20
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก ม.8 ม.7 ม.12 ม.15 ม.9 ม.12 ม.14 ม.6  ประกาศ   04-06-2563  508  13
43   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.9(คุ้มกลาง-โคกสวาย) ม.9(ซ.วันเพ็ญ) ม.15(ซ.ขนมปัง) ม.12(บุตาดี-สำโรง)  doc120200310205205.pdf   10-03-2563  535  10
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120200309214116.pdf   09-03-2563  550  9
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ม.9(ซ.รอบหนองน้ำ-นางฮวย สุขนึก) ม.9(ซ.รอบหนองน้ำ-นางฮวย สุขนึก)   05-01-2563  494  14
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ม.7(ซ.นายบุญลาย-หนองไทร) ม.7(ซ.นายบุญลาย-หนองไทร) ม.7(ซ.นายภูมิ) ม.7(ซ.นายภูมิ) ม.8(ซ.ผช.ชม-คุ้มหนองไทร) ม.8(ซ.ผช.ชม-คุ้มหนองไทร)   05-01-2563  477  32
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ม.5(ซ.นายเหลื่อม-บ้านตระแบก) ม.5(ซ.นายเหลื่อม-บ้านตระแบก) ม.3(ซ.โรงฆ่าสัตว์) ม.3(ซ.โรงฆ่าสัตว์) ม.5(นายประจักร-โคกเพชร) ม.5(นายประจักร-โคกเพชร)   05-01-2563  441  36
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. ม.3 ม.4  doc120191216200027.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่) doc220191216200027.4ข้างวัด-ลาดยางใหม่ doc320191216200027.4รอบ อบต   16-12-2562  437  18
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120191205194004.1(ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี)   05-12-2562  468  11
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ม.1(ซ.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี) ม.3(ทนง-สุรินทร์พิท) ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬ)   05-12-2562  509  18
51   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์) doc220191125001708.1(โคกเขวา-เทพวิฬน์ 2 doc320191125001708.3(ทนง-สุรินทร์พิท) doc420191125001708.3(ทนง-สุรินทร์พิท)2 doc520191125001249.pdf doc620191125001249.pdf   25-11-2562  552  33
52   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีต  doc120191125001634.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี doc220191125001634.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี2 doc320191125001634.1(ซ doc420191125001634.1(ซ ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์) doc620191125001634.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์)2   25-11-2562  552  26
53   แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง  แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2562 แบบรายงานแผนการปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบ2562   08-10-2562  557  19
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทนง หมู่3(ทนง-แยกกำนัน) บ้านตะเซา หมู่15(ซ.ป่ากลัน) บ้านตระแบก(ตะโก-ตระแบก) บ้านกันแสง-คอโค(คอโค-สำโรง)   23-12-2561  587  21
55   โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  รายชื่อผู้ซื้อแบบรายการ1 รายชื่อผู้ซื้อแบบรายการ2 รายชื่อผู้ยื่นซอง1 รายชื่อผู้ยื่นซอง2 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา1 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา2   18-05-2560  719  148
56   ผู้ชนะการประกวดราคา  doc120161226212916.pdf   26-12-2559  668  67
57   ประกาศรายชื่อผู้มาชื้อแบบ  doc120161213001643.pdf   13-12-2559  1107  116
58   ประกาศผลการเสนอราคา  สรูปผลการเสนอราคา หมู่1 สรุปผลการเสนอราคา   26-09-2559  688  84
 หน้า 1 | 
 
 


 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
[31-03-2023]
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
[22-03-2023]
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
[21-03-2023]
 
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
[21-03-2023]
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[16-03-2023]
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
[14-03-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.