ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ผลประ�าศ�ารจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่14  doc120220920090559.pdf   20-09-2565  89  1
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 1  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 1   23-08-2565  103  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 6  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 6   23-08-2565  93  0
4   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564  doc120220410055943.pdf   10-04-2565  144  0
5   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเสิงหาคม 2564  doc120220410055909.pdf doc220220410055909.2   10-04-2565  153  0
6   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือกรกฎาคม2564  doc120220428051507.64_pages-to-jpg-0001   10-04-2565  151  0
7   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน2564  doc120220428050922.1_page-0001   10-04-2565  165  0
8   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมิถุนายน2564  doc120220428050835.64_page-0001   10-04-2565  121  0
9   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม564  doc120220428050810.64_page-0001   10-04-2565  132  0
10   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564  doc120220410055234.1 doc220220410055234.pdf   10-04-2565  152  0
11   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564  doc120220428050749.64 doc220220428050749.2_page-0001 (1)   10-04-2565  109  0
12   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564  doc120220428050710.64 doc220220428050710.64   10-04-2565  102  0
13   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563  doc120220428050518._page-0001 doc220220428050518.63_page-0001   10-04-2565  120  0
14   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563  doc120220410054841.pdf   10-04-2565  102  0
15   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563  doc120220410054744.pdf   10-04-2565  91  0
16   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565  doc120220407083023.ค doc220220407083023.ค doc320220407083023.2   07-04-2565  87  0
17   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120220407082933.65 doc220220407082933.2   07-04-2565  119  0
18   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565  doc120220407082623. doc220220407082623.ค   07-04-2565  88  0
19   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564  doc120220407082528. doc220220407082528.1   07-04-2565  121  0
20   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564  doc120220407082452. doc220220407082452.ย   07-04-2565  109  0
21   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564  doc120220426093227.1 doc220220407082338.1   07-04-2565  84  0
22   ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบ2565  doc120220407081735.1 doc220220407081735.2 - Copy   07-04-2565  77  0
23   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 13 -บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14) โดยวิธีคัดเลือก  doc120220215032935.13   15-02-2565  136  0
24   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกันแสง หมู่ที่ 2-บ้านบุตาดี หมู่ที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก  doc120220215032440.2   15-02-2565  140  0
25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 (บ้านทนง-บุตาดี))  doc120220215032036.3   15-02-2565  150  0
26   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 16 (ซ.นายฉลอม)  doc120220215031921.ม   15-02-2565  138  0
27   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 11 (สำโรง-หินคลุก ม.12))  doc120220215031614.11   15-02-2565  131  0
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 10 (ซ.นายประทีป ศิริทวี)  doc120220215031343.10   15-02-2565  121  0
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 9 (เสม็ดใหญ่-เสม็ดน้อย)  doc120220215031211.9   15-02-2565  125  0
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5 (ซ.นายเหลี่ยม-ตระแบก))  doc120220215031047.5   15-02-2565  147  0
31   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 (ท้ายคุ้มกันแสง-บุตาดี)  doc120220215030843.2   15-02-2565  149  0
32   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 (นางวิไล ปัญญางาม-สามแยกบ้านนายเชวงศักดิ์ หงษ์สูง)  doc120220215030717.13   15-02-2565  139  0
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (นายเหลื่อม-ตระแบก)  doc120220215030505.5   15-02-2565  139  0
34   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2564  doc120220131035226.pdf   31-01-2565  136  0
35   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศ เอกสารแนบ   18-12-2563  174  20
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก ม.8 ม.7 ม.12 ม.15 ม.9 ม.12 ม.14 ม.6  ประกาศ   04-06-2563  316  13
37   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.9(คุ้มกลาง-โคกสวาย) ม.9(ซ.วันเพ็ญ) ม.15(ซ.ขนมปัง) ม.12(บุตาดี-สำโรง)  doc120200310205205.pdf   10-03-2563  336  10
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120200309214116.pdf   09-03-2563  355  9
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ม.9(ซ.รอบหนองน้ำ-นางฮวย สุขนึก) ม.9(ซ.รอบหนองน้ำ-นางฮวย สุขนึก)   05-01-2563  306  14
40   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ม.7(ซ.นายบุญลาย-หนองไทร) ม.7(ซ.นายบุญลาย-หนองไทร) ม.7(ซ.นายภูมิ) ม.7(ซ.นายภูมิ) ม.8(ซ.ผช.ชม-คุ้มหนองไทร) ม.8(ซ.ผช.ชม-คุ้มหนองไทร)   05-01-2563  293  32
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ม.5(ซ.นายเหลื่อม-บ้านตระแบก) ม.5(ซ.นายเหลื่อม-บ้านตระแบก) ม.3(ซ.โรงฆ่าสัตว์) ม.3(ซ.โรงฆ่าสัตว์) ม.5(นายประจักร-โคกเพชร) ม.5(นายประจักร-โคกเพชร)   05-01-2563  259  36
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. ม.3 ม.4  doc120191216200027.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่) doc220191216200027.4ข้างวัด-ลาดยางใหม่ doc320191216200027.4รอบ อบต   16-12-2562  253  18
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120191205194004.1(ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี)   05-12-2562  290  11
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ม.1(ซ.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี) ม.3(ทนง-สุรินทร์พิท) ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬ)   05-12-2562  312  18
45   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์) doc220191125001708.1(โคกเขวา-เทพวิฬน์ 2 doc320191125001708.3(ทนง-สุรินทร์พิท) doc420191125001708.3(ทนง-สุรินทร์พิท)2 doc520191125001249.pdf doc620191125001249.pdf   25-11-2562  339  33
46   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีต  doc120191125001634.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี doc220191125001634.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี2 doc320191125001634.1(ซ doc420191125001634.1(ซ ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์) doc620191125001634.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์)2   25-11-2562  341  26
47   แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง  แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2562 แบบรายงานแผนการปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบ2562   08-10-2562  346  19
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทนง หมู่3(ทนง-แยกกำนัน) บ้านตะเซา หมู่15(ซ.ป่ากลัน) บ้านตระแบก(ตะโก-ตระแบก) บ้านกันแสง-คอโค(คอโค-สำโรง)   23-12-2561  372  21
49   โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  รายชื่อผู้ซื้อแบบรายการ1 รายชื่อผู้ซื้อแบบรายการ2 รายชื่อผู้ยื่นซอง1 รายชื่อผู้ยื่นซอง2 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา1 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา2   18-05-2560  505  148
50   ผู้ชนะการประกวดราคา  doc120161226212916.pdf   26-12-2559  467  61
51   ประกาศรายชื่อผู้มาชื้อแบบ  doc120161213001643.pdf   13-12-2559  978  113
52   ประกาศผลการเสนอราคา  สรูปผลการเสนอราคา หมู่1 สรุปผลการเสนอราคา   26-09-2559  562  74
 หน้า 1 | 
 
 


 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
[25-03-2022]
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
[27-05-2021]
 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
[25-12-2020]
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
[08-12-2020]
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
[04-12-2020]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.