ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 2 -14  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 2-14   25-01-2566  8  2
2   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 8  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 8    25-01-2566  8  1
3   ประกาศแก้ไขราคากลาง หมู่ 5 (โคกทนง -อบต)  ประกาศเพิ่มเติม   30-11-2565  106  4
4   ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่11 หมู่ 5 หมู่ 15  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 3  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 4  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่11  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 5  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 15   30-11-2565  117  16
5   ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 4 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 4  ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 4  ประกาศประกวดราคาจ้างหินคลุก หมู่ 4  ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 12 ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 13    29-11-2565  110  6
6   ประกาศราคากลาง หมู่ 4 12 13 15  หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 15   28-11-2565  112  2
7   ประกาศราคากลาง หมู่ 3 4 5 7 11 12   หมู่ 3 หมู่ 4 สามแยก หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 11 หมู่ 12   28-11-2565  114  5
8   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม6  doc120220808074820.pdf   08-08-2565  205  2
9   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม1  doc120220808074750.pdf   08-08-2565  200  2
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 6 (e-bidding) ปี 2564  doc120220428062532.6_page-0001   07-04-2565  270  0
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 13 (e-bidding) ปี 2564  doc120220427080232.13_page-0001   07-04-2565  251  0
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 9 (e-bidding) ปี 2564  doc120220428070820.9_page-0001   07-04-2565  248  0
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 16 (e-bidding) ปี2564  doc120220428074720.16_page-0001 (1)   07-04-2565  244  0
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 10 (e-bidding) ปี2564  doc120220427083222.10_page-0001   07-04-2565  246  0
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมู่ที่ 11 (e-bidding) ปี 2564  doc120220427083332.11_page-0001   07-04-2565  244  0
16   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564  doc120220427032125.pdf doc220220428064257.2_page-0001 (1)   07-04-2565  259  0
17   ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกกระชายหมู่ที่ 13 -บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220427084151.13_page-0001 doc220220427084151.13 doc320220427084151.13   15-02-2565  309  0
18   ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกันแสงหมู่ที่ 2-บ้านบุตาดี หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220427084926.2_page-0001 doc220220427084926.2 (2)_page-0001 doc320220427084926.2   15-02-2565  252  1
19   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220428063754.jpg doc220220215033135.pdf doc320220428063112.2_page-0001 doc420220428063112.2_page-0001 doc520220428063112.2 (2)_page-0001 doc620220428063112.2   15-02-2565  261  6
20   ม.12(บุตาดี-ทนง)  doc120200423203540.12บุตาดี doc220200423203540.4 ม doc320200423203540.5 ม doc420200423203540.6 ม   23-04-2563  493  62
21   ม.7(นายภูมิ-ทอปสตาร์)  doc120200423203449.7 ตะบัล doc220200423203449.4 ม doc320200423203449.5 ม doc420200423203449.6 ม   23-04-2563  486  25
22   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ม.7 ม.12  doc120200423203153.pdf doc220200423203153.pdf doc320200423203153.pdf doc420200423203153.pdf   23-04-2563  536  42
23   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง  doc120200304004038.pdf doc220200304004038.pdf   04-03-2563  503  19
24   ประกาศราคากลาง  ราคากลางม.6 ศพด. ราคากลาง ม.6 ราคากลาง 14ระไซร์ ราคากลาง หมู่ 14   27-02-2563  491  24
25   ประกาศราคากลาง  ราคากลางม.6 ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง   27-02-2563  441  25
26   ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง  doc120200226235112.6(ซ doc220200226235112.6(ทางเข้า ศพด doc320200226235112.14(ซ doc420200226235112.14(นางเฉลียว นางคำผิว) doc520200226234821.pdf   26-02-2563  430  30
27   ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง  ม.6(ซ.นางทอย นางวิชชุดา) ม.14 (นางเฉลียว นางคำผิว) ม.6(ทางเข้า ศพด.วัดชัยประโคม) ม.14(ซ.ระไซร์ เล้าข้าว)   26-02-2563  421  21
28   ใบเสนอราคา  ใบเสนอราคา   18-12-2562  447  13
29   ประกาศราคากลาง  ประกาศราคากลางม.9   18-12-2562  423  8
30   ประกาศราคากลาง  ประกาศราคากลางม.3 ประกาศราคากลางม.5 นายประจักร ประกาศราคากลางม.5 นายเหลือม ประกาศราคากลางม.7นายภูมิ ประกาศราคากลางม.7 ประกาศราคากลางม.8   18-12-2562  449  41
31   ประกาศราคากลาง  ประกาศราคากลางม.9   18-12-2562  463  10
32   ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก  ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.3   18-12-2562  441  8
33   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก  ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประปืด ม.5 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประปืด ม.5 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.9 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.8 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.7 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.9   17-12-2562  425  29
34   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  doc120191217015541.pdf   17-12-2562  413  4
35   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  doc120191217011438.pdf   17-12-2562  420  4
36   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  doc120191217011414.pdf doc220191217011414.pdf doc320191217011414.pdf doc420191217011414.pdf doc520191217011414.pdf doc620191217011414.pdf   17-12-2562  412  27
37   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120191216200259.4รอบ อบต   16-12-2562  406  4
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120191216200242.4ข้างวัด-ลาดยางใหม่   16-12-2562  415  4
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120191216200220.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่)   16-12-2562  409  4
40   หมู่4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่)  doc120191210200811.xps   10-12-2562  418  6
41   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง  doc120191209001005.pdf   09-12-2562  386  11
42   ราคากลางจ่ายขาด  doc120191206023535.pdf   06-12-2562  443  7
43   ราคากลาง  doc120191206022446.1 โคกเขวา doc220191206022446.1 เทพวิรุฬ doc320191206022446.3 ซ doc420191206022446.3 ทนง - สุรินทร์พิท doc520191206022446.3 แยกทนง doc620191206022446.4 ข้างวัด   06-12-2562  451  38
44   ราคากลาง ม.4,5,7,8,9  doc120191206021622.4 ข้างวัด doc220191206021622.4 รอบ อบต doc320191206021622.7 นายภูมิ doc420191206021622.8 doc520191206021622.9 doc620191206021622.pdf   06-12-2562  459  25
45   ราคากลาง ม.1-ม.16  ราคากลางม.1 โคกขาว ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง   06-12-2562  442  25
46   ราคากลาง  doc120191206020104.1 โคกเขวา doc220191206020104.1 เทพวิรุฬ doc320191206020104.3 ซ doc420191206020104.3 ทนง - สุรินทร์พิท doc520191206020104.3 แยกทนง doc620191206020104.4 ข้างวัด   06-12-2562  403  25
47   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่) ม.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่)2 ม.4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่) ม.4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่)2 ม.4(รอบ อบต.) ม.4(รอบ อบต.)2   03-12-2562  459  27
48   ปร.6(คสล.ม.3แยกทนง-ลาดยางใหม่) ม.4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่) ม.4(รอบ อบต.)  ปร.6(คสล.ม.3แยกทนง-ลาดยางใหม่) ม.4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่) ม.4(รอบ อบต.)   02-12-2562  487  12
49   ปร.4 ปร.5 ปร.6(ทนง-สุรินทร์พิท)  doc120191127021558.pdf   27-11-2562  505  13
50   ปร.4 ปร.5 ปร.6(ซ.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี)  doc120191127022011.pdf   26-11-2562  503  11
51   ปร.4 ปร.5 ปร.6 ม.1 (โคกเขวา เทพวิรุฬน์)  doc120191127022025.pdf   26-11-2562  463  10
52   ใบเสนอราคา  ฟอร์มใบเสนอราคา   26-11-2562  455  8
53   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ม.1(ซ.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี) ม.1(ซ.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี) 2 ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬ) ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬ)2 ม.3(ทนง-สุรินทร์พิท) ม.3(ทนง-สุรินทร์พิท) 2   25-11-2562  477  29
54   ประกาศเพิ่มเติมโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต  ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์) ม.1(ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี) ม.3(ทนง-สุรินทร์พิท)   25-11-2562  441  14
55   ปร.4 ปร.5 ปร.6  doc120191125004535.1 เพ็ญศรี   25-11-2562  391  6
56   ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง  doc120191125004032.pdf   25-11-2562  405  12
57   ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง  doc120191125004018.4 รอบ อบต doc220191125004018.7 นายบุญหลาย doc320191125004018.7 นายภูมิ doc420191125004018.8 doc520191125004018.9 doc620191125004018.pdf   25-11-2562  426  26
58   ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง  doc120191125003853.1 โคกเขวา doc220191125003853.1 เทพวิรุฬ doc320191125003853.3 ซ doc420191125003853.3 ทนง - สุรินทร์พิท doc520191125003853.3 แยกทนง doc620191125003853.4 ข้างวัด   25-11-2562  427  27
59   ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง  doc120191125003852.1 โคกเขวา doc220191125003852.1 เทพวิรุฬ doc320191125003852.3 ซ doc420191125003852.3 ทนง - สุรินทร์พิท doc520191125003852.3 แยกทนง doc620191125003852.4 ข้างวัด   25-11-2562  375  26
60   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  doc120191125001934.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี doc220191125001934.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี2 doc320191125001934.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์) doc420191125001934.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์)2 doc520191125001934.pdf doc620191125001934.pdf   25-11-2562  386  29
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 


 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
[25-03-2022]
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
[27-05-2021]
 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
[25-12-2020]
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
[08-12-2020]
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
[04-12-2020]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.